Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej dnia 15 maja 2011 roku powołana została Rada Biznesu, której celem jest m.in. współpraca Wydziału z firmami z regionu. W skład Rady Biznesu wchodzą takie firmy jak: Abastra, Accenture, Atos Polska S.A. (poprzednio AMG.net), CADExpert, Comarch, Ericsson, Fujitsu, GFT Poland, LSI Software, Makolab, Mobica, Technitel, Transition Technologies, 9bits. Do głównych obszarów tej współpracy, mających przede wszystkim wpływ na jakość kształcenia studentów, zaliczyć można:

  • prowadzenie zajęć opcjonalnych przez specjalistów z firm, które wybierane są przez studentów,
  • przeprowadzanie wykładów eksperckich,
  • kształtowanie programu studiów pod kątem firm z regionu,
  • wtorki z firmami” – w każdy wtorek w godz. 12-13 wszyscy studenci informatyki nie mają zajęć; w ramach tej godziny studenci mają możliwość poznać zaproszone firmy z regionu,
  • umożliwienie studentom uzyskiwania certyfikatów w ramach zajęć,
  • współpraca naukowa.

Informację o aktualnych działaniach podejmowanych w ramach Rady znajdziecie Państwo na stronie internetowej: radabiznesu.wfis.uni.lodz.pl.