Międzyobszarowy projekt naukowy z udziałem Katedry Informatyki UŁ

Informujemy, że pracownik naukowy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, dr Bartosz Zieliński z Zakładu Metod Matematycznych Katedry Informatyki UŁ jest uczestnikiem międzyobszarowego projektu naukowego, pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Rozwijający się rynek organizacji popularyzujących osiągnięcia nauki, techniki i kultury, upowszechniających nowoczesne metody kształcenia oraz wspierających komunikację naukową to perspektywa powstawania miejsc pracy dla przyszłych edukatorów i popularyzatorów nauki. Jednak od specjalistów ds. popularyzacji nauki wymagany będzie nowy zasób wiedzy, Czytaj dalej

Nominacja profesorska pracownika WFiIS

W dniu 26 października 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z przyjemnością przekazuję informację o tym, że tytuł profesora nauk technicznych otrzymał dr hab. Adam Jóźwik — pracownik Wydziału Fizyki i Czytaj dalej

Sukces projektu ML-InkJet

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Duży sukces odniósł innowacyjny projekt zgłoszony przez Konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Elektrotechnologicznego QWERTY: Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej. Podstawowym Czytaj dalej

GGULIVRR@Lodz 2016

W dniach 12-23.09.2016 Uniwersytet Łódzki gościł około 50 osób z uczelni zagranicznych w ramach projektu GGULIVRR@Lodz 2016, organizowanego przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Projekt ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny – pozwoli włączyć we wspólne prace naukowo-badawcze naukowców i studentów Czytaj dalej

Studenci WFiIS UŁ brali udział w międzynarodowym warsztacie tworzenia gier w Antwerpii, Belgia

W dniach 18-22.04.2016 studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ brali udział w międzynarodowych warsztatach tworzenia gier miejskich na urządzenia mobilne – International BUSIT Week in Antwerp. Celem warsztatów było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych przy wykorzystaniu zaangażowania międzynarodowego środowiska akademickiego. Czytaj dalej

Piąte Warsztaty Analizy Danych z Teleskopów MAGIC

W dniach 9-13 lutego 2015 odbyły się na terenie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Piąte Warsztaty Analizy Danych z Teleskopów MAGIC (5th MAGIC Stereo Analysis Workshop), organizowane przy współudziale Katedry Astrofizyki WFiIS oraz rady oprogramowania Współpracy MAGIC. Uczestniczyły w nich Czytaj dalej

Publikacja w Science z udziałem pracowników WFiIS

Gwałtowne rozbłyski wokół czarnej dziury                                                            Pracownicy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej uczestniczący we współpracy MAGIC przyczynili się do odkrycia nieznanych dotąd zjawisk w obiektach kosmicznych. Wyniki ostatnich badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science.Zespół MAGIC przedstawia w artykule wyniki obserwacji Czytaj dalej

Międzynarodowy interdyscyplinarny projekt IP WalkAbout

W dniach 12-23.09.2014 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego gościł około 25 gości zagranicznych w ramach projektu IP WalkAbout. Projekt ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny – pozwoli włączyć we wspólne prace naukowo-badawcze naukowców i studentów z Finlandii, Irlandii, Belgii Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym

Nowelizacja Ustawy obejmuje szereg zagadnień. Z punktu widzenia studenta i kandydata na studia najważniejsze są: – zniesienie opłat za drugi kierunek, – uznawanie wiedzy zdobytej na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie (możliwość zaliczania jej na poczet studiów), – wzmocnienie Czytaj dalej