Tegoroczna edycja GGULIVRR@Lodz 2018 odbędzie się w dniach 12-22 września na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.  Myślą przewodnią projektu będzie „Łódź akademicka”. Studenci staną przed wyzwaniem stworzenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych pokazujących i promujących dorobek historyczny Łodzi, jej dziedzictwo i potencjał kulturalny przy wykorzystaniu zaangażowania międzynarodowego środowiska akademickiego z Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii, Słowenii oraz Ukrainy. Projekt będzie bazował na sztuce wizualizacyjnej jaką są gry i aplikacje kontekstowe.


Uczestnicy zostaną podzieleni na 8-10 zespołów projektowych, a zadaniem każdego z nich będzie stworzenie w ciągu niecałych dwóch tygodni prototypu gry/aplikacji związanej ogólnie z „Łodzią akademicką”. W skład takiego zespołu wchodzić będą nie tylko studenci kierunków IT i grafiki, ale także turyzmu, zarządzania, biznesu, czy kierunków nauczycielskich itp. Dzięki udziałowi w wydarzeniu studenci będą mieli możliwość zapoznać się z dorobkiem historycznym i potencjałem kulturalnym Łodzi, co przyczyni się do rozwijania umiejętności pracy w silnie zróżnicowanym zespole projektowym i nabywania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Wszystkich zainteresowanych finalną prezentacją gier i aplikacji, zapraszamy na uroczyste zakończenie projektu, które odbędzie się 20 września br., o godz. 11.00 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (Mała Aula).

Projekt  GGULIVRR@Lodz powstał z myślą o  wspieraniu i rozwoju kompetencji technologicznych studentów oraz tworzenia przez nich gier kontekstowych na aplikacje mobilne. Jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter łączy wspólne prace naukowców i studentów z Uniwersytetu Łódzkiego, jak i innych europejskich ośrodków akademickich.

Wydarzenie daje także możliwość bezpośredniej interakcji oraz wymiany doświadczeń środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw.  W trakcie organizowanych dla studentów spotkań i warsztatów biorą udział przedstawiciele firm, praktycy i eksperci branży IT, którzy prezentują know-how oraz najnowsze rozwiązania wypracowane poprzez swoje organizacje budując wraz ze studentami  wspólną przestrzeń  dla kształtowania ludzi,  technologii i inicjatyw.

W wyniku poprzednich edycji projektu zostały wdrożone aplikacje dla muzeum „SE-MA-FOR” oraz „Fundacji Urban Forms”.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi.