Informujemy, że konkurs o stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN nr 2017/26/E/ST4/00987 został rozstrzygnięty.

Do konkursu o stypendium doktoranckie finansowane przez NCN przystąpiła jedna osoba. Kandydat spełnił wszystkie warunki formalne przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.

 

Katedra Fizyki Ciała Stałego poszukuje osoby, która będzie zaangażowana w badania w ramach projektu NCN nr DEC-2017/26/ ST4/00987 pt. „Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego” realizowanego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
Link do powyższej oferty wraz ze szczegółami: https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/