Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego 18 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium wirtualnej rzeczywistości. Pracownia komputerowa powstała dzięki współpracy WFiIS z firmą ABB.

WFiS podpisał porozumienie o współpracy z firmą ABB w Polsce – wiodącym liderem technologii cyfrowych dedykowanych dla przemysłu. Sfinansowanie pracowni komputerowej jak i realizacja spotu promującego Łódź w technologiach Virtual Reality oraz Augmented Reality to jedne z wielu aspektów współpracy pomiędzy Wydziałem a firmą ABB.

Otwarcie nowej pracowni komputerowej, sponsorowanej przez ABB, stworzy młodzieży studiującej na WFiIS sprzyjające warunki do nauki, uwzględniające potrzeby nowoczesnego przemysłu oraz prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Na jej wyposażeniu znalazło się m.in. 16 komputerów, dron, kamery do kręcenia filmów w technologii 360 stopni, zestaw VR i aparat fotograficzny. Pracownia jest dostępna dla studentów WFiIS przez cały czas w zależności od ich potrzeb. To miejsce stworzone dla studentów, kół naukowych, dyplomantów, gdzie będą mogli rozwijać swoją pasję. Stworzona została przestrzeń inspiracyjna, gdzie na najlepszym sprzęcie opracowywane będą projekty najnowszych technologii.

Podpisane porozumienie poszerza istniejącą już współpracę, która trwa od kilku lat pomiędzy Wydziałem, a firmą ABB tworząc szerokie pole do współdziałania w wielu obszarach. Owocem współpracy jest m.in. wspomniane powyżej otwarcie pracowni komputerowej oraz rozstrzygnięty konkurs pn. „PROMO – UĆ” na napisanie scenariusza filmu promującego Miasto Łódź. Scenariusz ukazuje Łódź jako miasto rozwijające się w dynamiczny sposób w oparciu o innowacje i przemysł.

Laureatem konkursu został student z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Napisał scenariusz, w którym poruszył wątki dotyczące zarówno Łodzi akademickiej (na przykładzie UŁ), jak i Łodzi przemysłowej/informatycznej (na przykładzie firmy ABB). Film nakręci Studenckie Koło Naukowe Artefakty przy użyciu sprzętów przekazanych Wydziałowi przez firmę ABB.

ABB jako lider innowacji i technologii wspiera szkolnictwo wyższe oraz zdolnych studentów, tak aby mogli realizować i rozwijać swoje umiejętności techniczne, projektować i wdrażać swoje pomysły. Jednym z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez ABB jest wspieranie szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych.

ABB zostało uznane za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Nowatorskie rozwiązania, wpływają na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wyrobów firmy. Łódzkie fabryki ABB to największe centrum produkcyjne spółki w naszym kraju. Jest też jednym z największych na świecie i najważniejszych producentów transformatorów dystrybucyjnych, mocy oraz elementów izolacyjnych do transformatorów mocy. Produkty z łódzkiej fabryki trafiają na rynki kilkudziesięciu krajów świata, a kadra inżynieryjno-techniczna stanowi elitę w swoim zawodzie.