Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji, inicjowanie i pogłębienie współpracy środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają lub mogą mieć, bezpośredni lub pośredni wpływ na osiąganie tego celu.

I Kongres Nauczycieli Fizyki odbywa się pod patronatem:

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego,
Ministra Edukacji Narodowej
i Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Kongres jest organizowany w dniach 14-16 września br. na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź – Miasto Kultury.
Informację o programie Kongresu, rejestracji uczestników itp. znajdziesz na stronie internetowej Kongresu.