Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Badania Młodych Naukowców, w tej edycji odbywającej się pod hasłem Wiedza – Inspiracja – Pasja. Konferencja, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, skierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów z Polski oraz z zagranicy, a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych. Do udziału w konferencji zapraszani są również uczestnicy programu Zdolny Uczeń – Świetny Student.

Termin i miejsce konferencji: 22–23.06.2018 r.,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź
Zgłoszenia: do 20.04.2018 r. poprzez wypełnienie formularza 
Więcej informacji: I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa