Uwaga Studenci!
W dniu 6 listopada odbędą się na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ warsztaty z zagadnień Machine Learning and Deep Learning organizowane przez firmę Intel w ramach Intel Nervana AI Academy.

Projekt został zainicjowany w 2016 r. w USA warsztatami prowadzonymi na Uniwersytetach w Berkeley, Stanford, Purdue oraz Portland State. Wysoka frekwencja oraz pozytywne opinie zachęciły organizatorów do wprowadzenia programu również w krajach europejskich, w tym w Polsce.
Warsztaty mają charakter wprowadzenia do tematyki (fundamentals), są prowadzone bezpłatnie, w języku polskim i dotyczą m.in. takich zagadnień jak:
• Machine Learning & Deep Learning Fundamentals
• Applications in Real Life
• Deep Learning Example for Image Recognition
• How Intel plans to help developers to improve performance of Machine Learning workloads
• What frameworks are optimized for Intel Architecture, and how you can get access to them
• And more!
Poznaj program warsztatów i zarejestruj się poprzez formularz zgłoszeniowy!

Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!