Z przyjemnością informujemy, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach akcji 2, Partnerstwa Strategiczne w sektorze Szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ w roku 2017 – partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji, znalazł się wniosek pracowników Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, zatytułowany Innovative Interdisciplinary Contextual Education Using Games Development. Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez recenzentów, uzyskując 73,5 pkt na 100 możliwych i plasując się na wysokim, 12. miejscu w rankingu. Kwota przyznanego dofinansowania to 271 665,00 EURO. Projekt będzie realizowany na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ przez zespół pod kierunkiem dr Krzysztofa Podlaskiego z Pracowni Sterowania Komputerowego i Robotyki. Gratulujemy!