Informujemy, że pracownik naukowy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, dr Bartosz Zieliński z Zakładu Metod Matematycznych Katedry Informatyki UŁ jest uczestnikiem międzyobszarowego projektu naukowego, pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego, który uzyskał finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2). Grant ten realizowany będzie w latach 2017-2019 przez zespół pod kierunkiem dr Zofii Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ (Wydział Filologiczny UŁ) w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum, we współpracy z Katedrą Informatyki UŁ.

Szersze informacje na temat projektu na stronie głównej Uniwersytetu Łódzkiego