Wydarzenie zgromadzi naukowców oraz ekspertów z całej Polski zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi przyszłości nanoelektroniki i spintroniki.

O możliwościach grafenu, układach hybrydowych oraz nowych materiałach używanych w czujnikach, detektorach i układach optoelektronicznych będą dyskutować badacze i reprezentanci poszczególnych ośrodków naukowych.

Uczestnicy spotkania będą zastanawiać się nad rozwiązaniami dotyczącymi nanomedycyny oraz bezpieczeństwem stosowania nanomateriałów.

Wśród wykładowców znajdą się znane autorytety pracujące w Polsce i za granicą, w tym dwóch Laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – „Polski Nobel 2016”.

Szczegółowe informacje