Zarządzeniem nr 69 Rektora UŁ z dnia 01.03.2017 roku został wprowadzony Regulamin wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi działalności naukowej studentów UŁ – Stypendium Studencki Grant Badawczy.
Projekt ten skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia naszej Uczelni, a jego celem jest umożliwienie studentom pozyskania środków finansowych na realizację badań naukowych. W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń dotyczących procedury pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na działalność naukową.
Termin składania wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Studenckich Grantów badawczych upływa 22.05.2017 roku. 

Więcej informacji na stronie: studenckiegranty.uni.lodz.pl