Rozwijający się rynek organizacji popularyzujących osiągnięcia nauki, techniki i kultury, upowszechniających nowoczesne metody kształcenia oraz wspierających komunikację naukową to perspektywa powstawania miejsc pracy dla przyszłych edukatorów i popularyzatorów nauki. Jednak od specjalistów ds. popularyzacji nauki wymagany będzie nowy zasób wiedzy, umiejętności, a nawet styl pracy.

Dyskusję o popularyzacji nauki oraz wyzwaniach, jakie czekają edukację wyższą w odniesieniu do kształcenia profesjonalnych popularyzatorów nauki podjęli w trakcie wspólnego spotkania na konferencji prasowej 8 kwietnia 2017 r. Dyrektor EC1 Dyrektor EC1 Błażej Moder oraz Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Sławomir Cieślak.

Popularyzacja i nauczanie fizyki jest unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów, który w tym roku otwiera Uniwersytet Łódzki we współpracy z potencjalnym pracodawcą dla jego przyszłych absolwentów – Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Kierunek powstał na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Pozwala na uzyskanie kompetencji nauczyciela fizyki, ale również popularyzatora nauki. Studia zostały opracowane w taki sposób, aby absolwent zyskał nie tylko umiejętność nauczania, ale też przekazania w prosty i atrakcyjny sposób wyników badań naukowych. 75 proc. programu tych studiów będą stanowiły przedmioty ścisłe, a 25 proc. – społeczne, dające umiejętności tzw. miękkie”. Studia mają zdecydowanie profil praktyczny, gdzie aż 80 godzin praktyk realizowanych będzie w Centrum Nauki i Techniki.