Również w VI Łódzkim Teście Informatyków mamy naszych laureatów!VI_Test_Informatykow_540

Piotr Kosek, Kamil Stępień i Piotr Kucharski – studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ – zostali nagrodzeni w VI Łódzkim Teście Informatyków.

Studenci WFiIS okazali się jednymi z najlepszych w kategoriach C++ (Piotr Kosek), Linux (Kamil Stępień) i Algorytmika (Piotr Kucharski).

Łódzki Test Informatyków to konkurs organizowany wspólnie przez Politechnikę Łódzką i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Test, oprócz samego sprawdzenia wiedzy uczestników, pomaga również pracodawcom z regionu łódzkiego wyłonić najzdolniejszych kandydatów do pracy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej karierze naukowej i zawodowej.

O konkursie (materiał z listopada 2016)