Pracowników, którzy dostrzegą braki lub nieścisłości w danych osobowych na naszej stronie wydziałowej, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail mgr Moniki Piłacik: (e-mail monikapilacik@uni.lodz.pl, pok. A 204, tel. 42 635-57-20),  lub dr. hab. Andrzeja Korejwo (e-mail: akorejwo@wfis.uni.lodz.pl,  pok. B 430, tel. 42 635-56-38). Sprawy dotyczące umieszczenia, korekty lub usunięcia wpisów na stronie WFiIS  prosimy kierować do tych samych osób.