Edumat® Wdrażanie nowoczesnych materiałów i technologii do procesów edukacyjnych
Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Departament Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach współpracy z wyższymi uczelniami na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest projekt po nazwą „Edumat”. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych materiałów i technologii do procesów edukacyjnych. Realizacja projektu będzie polegała na zbudowaniu i przetestowaniu prototypów przyrządów, umożliwiających przeprowadzenie doświadczeń z takich tematów, jak drgania chaotyczne i ferrofluidy. Pierwszy temat należy do intensywnie badanej ostatnio dziedziny nazywanej chaosem deterministycznym i wyjaśniającej wiele nieznanych dotychczas zjawisk, np. zachowanie się skomplikowanych układów mechanicznych, czy zmiany pogody. Drugi temat dotyczy interesującej grupy materiałów, które wykazują unikalne połączenie właściwości magnetycznych, zbliżonych do ferromagnetyków i ciekłych. Materiały te nie występują w przyrodzie i znajdują szerokie zastosowania w technice i inżynierii biomedycznej, np. w tłumikach drgań, łożyskach a także w terapii onkologicznej i diagnostyce obrazowej. Zbudowane przyrządy mogą zaleźć zastosowanie m.in. w placówkach otwartej edukacji – eksploratora, centra nauki, a także podczas festiwali i pikników naukowych. Oryginalna konstrukcja przyrządów pozwoli n na ich zarejestrowanie, jako Europejskie Wzory Przemysłowe. Przewidywane jest również podjecie działań mających na celu wdrożenie przyrządów w Łódzkich eksperymentariach w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Arego Sternfelada oraz w „Manufakturze”.