Uniwersytet Łódzki wprowadza nowy system identyfikacji wizualnej, dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych.
Nowy projekt graficzny logo WFiIS i innych materiałów graficznych jest do pobrania na stronie:
www.materialy.uni.lodz.pl .
Informacje: UL-identyfikacja_wizualna.pdf

kreska_540


Informacje

Piąte Warsztaty Analizy Danych z Teleskopów MAGIC

W dniach 9-13 lutego 2015 odbyły się na terenie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Piąte Warsztaty Analizy Danych z Teleskopów MAGIC (5th MAGIC Stereo Analysis Workshop), organizowane przy współudziale Katedry Astrofizyki WFiIS oraz rady oprogramowania Współpracy MAGIC. Uczestniczyły w nich Czytaj dalej

Publikacja w Science z udziałem pracowników WFiIS

Gwałtowne rozbłyski wokół czarnej dziury                                                            Pracownicy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej uczestniczący we współpracy MAGIC przyczynili się do odkrycia nieznanych dotąd zjawisk w obiektach kosmicznych. Wyniki ostatnich badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science.Zespół MAGIC przedstawia w artykule wyniki obserwacji Czytaj dalej

Międzynarodowy interdyscyplinarny projekt IP WalkAbout

W dniach 12-23.09.2014 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego gościł około 25 gości zagranicznych w ramach projektu IP WalkAbout. Projekt ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny - pozwoli włączyć we wspólne prace naukowo-badawcze naukowców i studentów z Finlandii, Irlandii, Belgii Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym

Nowelizacja Ustawy obejmuje szereg zagadnień. Z punktu widzenia studenta i kandydata na studia najważniejsze są: - zniesienie opłat za drugi kierunek, - uznawanie wiedzy zdobytej na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie (możliwość zaliczania jej na poczet studiów), - wzmocnienie Czytaj dalej

Konsorcjum "Polska Fizyka Cząstek"

W dniu 9 listopada 2013 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ustanowionego w marcu tego roku konsorcjum "Polska Fizyka Cząstek". Do Konsorcjum przystąpił również Uniwersytet Łódzki, którego przedstawicielem w Radzie Konsorcjum jest profesor Jakub Rembieliński. Konsorcjum zostało powołane Czytaj dalej

Wydział ponownie otrzymał kategorię A

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kolejną kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ponownie otrzymał kategorię A (poprzednia kategoryzacja była wykonana w roku 2010).   Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych w roku Czytaj dalej

Nominacje profesorskie

Z zadowoleniem przekazujemy informację o nadaniu przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytułu profesora nauk fizycznych kolejnym pracownikom Wydziału. Nominacje otrzymali: prof. dr hab. Ilona Zasada (24 października 2012 r.), prof. dr hab. Zbigniew Klusek (23 stycznia 2013 r.), prof. dr hab. Czytaj dalej

GRAPH-PRINT – grant przyszłości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ramach Konkursu Programu GRAF-TECH przyznało dofinansowanie w wysokości 4 800 000 zł na program o akronimie GRAPH-PRINT czyli: "Wytwarzanie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej Czytaj dalej

Przejdź na podstronę: 1 2 3 4