Optymalizacja procedur analizy danych z teleskopów czerenkowskich w zakresie najniższych energii

Tytuł projektu: Optymalizacja procedur analizy danych z teleskopów czerenkowskich w zakresie najniższych energii

Kierownik projektu: dr hab. Julian Tadeusz Sitarek

Numer projektu: 2015/19/D/ST9/00616

Czas realizacji projektu: 2016-06-24 – 2019-06-23

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA; edycja 10

Środki finansowe: 233240 PLN