Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/2017


Wybierz kierunek studiów, dla którego chcesz znaleźć plany zajęć:

 


Wszystkie zmiany planów zajęć muszą być uzgodnione z osobą zajmującą się ustalaniem planów zajęć na Wydziale.

Prowadzący zajęcia mogą zgłaszać uwagi, propozycje zmian i zapytania dotyczące planów zajęć do następujących osób:
– na studiach stacjonarnych: mgr Małgorzata Frątczak (pok. A 201, tel. 57-47, e-mail mfratczak@phys.uni.lodz.pl) lub Elżbieta Światła (pok. B 411, tel. 56-21, e-mail eswiatla@uni.lodz.pl);
– na studiach niestacjonarnych: mgr Karolina Dolewka (tel. 56-69).

Rejestracja na zajęcia do wyboru (opcje) dla studentów studiów stacjonarnych WFiIS UŁ

Rejestracja na semestr zimowy 2017/2018

Rejestracja w NIEPRZEKRACZALNYM terminie: 29.05.2017 – 11.06.2017

Rejestrujemy się na zajęcia do wyboru, które są w ofercie na dany semestr. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez sieć Internet z wykorzystaniem USOSweb. Instrukcja dla użytkownika systemu rejestracji umieszczona jest na stronie USOSweb.

Rejestracja jest obowiązkowa. W Dziekanacie nie będą przyjmowane podania o rejestrację. Studenci nie zarejestrowani nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów opcjonalnych. Dla studentów zarejestrowanych zajęcia opcjonalne stają się zajęciami obowiązkowymi bez możliwości wypisu z zadeklarowanego przedmiotu.

W celu dokonania rejestracji logujemy się korzystając z indywidualnego konta i hasła przydzielonego w Dziekanacie. Jeżeli wystąpią problemy z rejestracją prosimy o kontakt z Dziekanatem, (tel. 635 57 42).

Zajęcia nie zostaną uruchomione, jeżeli liczba osób zarejestrowanych, będzie zbyt mała.

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze zimowym 2017/2018

 

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Ocena zajęć przez studentów jest prowadzona za pomocą za pomocą systemu USOSweb. Ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku, pod koniec semestrów, zimowego i letniego, zgodnie z organizacją roku akademickiego.

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2016/2017

 Wypełnianie ankiet w terminie: 23.05.2017 – 08.06.2017

Każdy student Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ma prawo uczestniczyć w ocenie zajęć dydaktycznych, polegającej na wypełnieniu Ankiety. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe. Każdy student może wypełnić Ankietę w systemie USOSweb tylko raz, korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w nie zmian ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

Jak wypełnić ankietę?

 1. Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.
 2. Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło
  • Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.
  • Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.
  • Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, pok. A205/206, (635 57 42)
 3. Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”
 4. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”
 5. Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.
 6. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.
 7. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5
 8. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.