Zimowa sesja egzaminacyjna on-line

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Pana Prorektora Roberta Zakrzewskiego z obowiązującego na dzisiaj stanu prawnego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2020r.), zimowa sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana w systemie zdalnym. Nie przewiduje się tutaj żadnych wyjątków, dlatego wszystkie zaliczenia i egzaminy odbędą się zdalnie.

Zasady przeprowadzania egzaminów zdalnych dostępne w Zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021r.

wersja PL

version ENG

Przypominamy, że:

Wiadomość wygasa dnia 08.3.2021 r.