Wyjazdy Erasmus+ dla pracowników dydaktycznych

W związku z przyznaniem UŁ środków na realizację programu Erasmus+ mobilność studentów i pracowników KA 103 (kraje programu) na rok 2020/21 oraz zarządzeniem nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zaprasza do udziału w kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne/dydaktyczne połączone ze szkoleniem w roku 2020/21 w ramach programu Erasmus+ KA 103.

Zasady kwalifikacji, realizacji i finansowania zagranicznych wyjazdów nauczycieli akademickich UŁ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych z uczestnictwem w szkoleniu (STA+STT) w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ KA103 (kraje programu) w roku 2020/2021 podpisane przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ są dostępne na stronie BWZ UŁ.

Wykaz dokumentów wymaganych na etapie kwalifikacji (formularz zgłoszeniowy i Staff Mobility Agreement for Teaching lub Staff Mobility Agreement for Teaching and Training) oraz wykaz umów/porozumień międzyinstytucjonalnych dostępny na stronie BWZ UŁ.

W tym roku kwalifikacja pracowników UŁ trwa od 10 listopada 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku. 

Realizacja wyjazdów STA/STA+STT możliwa jest w okresie od 13 marca 2021 r. do 30 września 2021 r., po uzyskaniu indywidualnej zgody Rektora UŁ na wyjazd.

Tak jak co roku, kwalifikacja będzie miała miejsce na wydziałach, a protokoły wraz z kompletem dokumentów, listą osób objętych kwalifikacją i listą rankingową osób zakwalifikowanych będą przekazywane w wersji papierowej do p. Gabrieli Szkup z BWZ UŁ.

Wyjazdy STA i wyjazdy łączone (STA z STT) będą dofinansowane z budżetu Erasmus+ w 2020/21 na max. 5 dni pobytu i max. 1 dzień na podróż.

Dzienne stawki dofinansowania są następujące:

Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 180 EURO/dzień.

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 160 EURO/dzień.

Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 140 EURO/dzień.

Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2018 r.

 

Wnioski na wyjazdy w ramach Erasmus+ przyjmowane są w Dziekanacie WFiIS do 15 stycznia wnioski.

Wiadomość wygasa dnia 16.12.2020 r.