Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Informujemy, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Regulamin przyznawania ww. stypendium i wniosek dostępne są na stronie.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.

W przypadku, gdy ze wszystkich Wydziałów wpłynie więcej niż 12 wniosków, powołana zostanie komisja składająca się z przedstawicieli wydziałów wskazanych przez Dziekanów, która dokona wyboru 12 wniosków do złożenia w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski w jednym egzemplarzu należy przesłać do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów, ul. Uniwersytecka 3, pokój 203, w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2021 r.

Informacji na temat stypendium udziela pracownik Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Dorota Komar, tel. 42 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność i prawidłowość wypełnienia wniosków.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin stypendia jednorazowe 2021 (1)

Załącznik nr 2 wniosek student 2021

Wiadomość wygasa dnia 11.3.2021 r.