Staż zagraniczny

Studenci z UE oraz studenci kwalifikujący się do programu ERASMUS mogą odbyć 6-miesięczny staż w Wielkiej Brytanii. Wsparcie podczas stażu studentom zapewnia ESPA .

Link do oferty: TUTAJ