Rejestracja na zajęcia Wychowania Fizycznego

 

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni 2020/2021 rozpocznie się 1 marca 2021 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 19 marca 2021 r. do godz. 24.00.

Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych I  stopnia oraz dla jednolitych studiów magisterskich w wymiarze 60 godzin (2x 30h) 

 

STUDENCIE!

SPRAWDŹ W PROGRAMIE STUDIÓW, NA KTÓRYM ROKU I W KTÓRYM SEMESTRZE ZAPLANOWANO DLA CIEBIE ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAPISZ SIĘ NA TE ZAJĘCIA TYLKO WTEDY, KIEDY ONE OBOWIĄZUJĄ.    

 

UWAGA!!!

 1. Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku, mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i zapisać się na zajęcia, czy mając zaliczone zajęcia na kierunku podstawowym ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu. Zgłaszają chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. Nie zapisują się na zajęcia.
 2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ odstępuje od zaliczenia przedmiotu zwolnieniem lekarskim. W ramach wychowania fizycznego stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.
 3. Student z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.)  znając swój stan zdrowia powinien  wybrać zajęcia przygotowane specjalnie dla niego np. gimnastyka zdrowotna, grupy rehabilitacji ruchowej, joga, ćwiczenia relaksacyjne. W razie wątpliwości można skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego w celu uzyskania od lekarza wskazówki  na jakie zajęcia student powinien się zapisać, lub na który semestr /rok akademicki przenieść zajęcia.

Wypełniony przez lekarza formularz z zaznaczoną opcją przesunięcia zajęć na kolejny semestr/rok akademicki dostarcza się do DZIEKANATU SWOJEGO WYDZIAŁU.

Na prośbę studenta formularz zostanie przesłany drogą mailową, studiumwfis@uni.lodz.pl

 1. Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może uzyskać zaliczenie przedmiotu bez konieczności brania udziału w zajęciach, wtedy nie zapisuje się na wychowanie fizyczne i przesyła skan orzeczenia na adres  studiumwfis@uni.lodz.pl

 W systemie pracy zdalnej zajęcia nie odbywają się w czasie rzeczywistym. Termin zajęć jest bez znaczenia. W rejestracji grupy opisane są terminem i miejscem zajęć (wymaga tego system), prosimy to zignorować. Wystarczy wybrać rodzaj zajęć i prowadzącego.

 Studentów, którzy kontynuują zajęcia zachęcamy do zmiany dyscypliny. Zajęcia zdalne cechuje przewaga wiedzy teoretycznej nad praktyką, istnieje możliwość powtarzania się tematów zajęć z zakresu wiedzy o dyscyplinie, z semestru zimowego.


Instrukcja rejestracji żetonowej

 1. Wchodzimy na stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 2. Rejestracje żetonowe znajdują się w module „DLA STUDENTÓW” w zakładce REJESTRACJE- REJESRTACJE ŻETONOWE
 3. Po kliknięciu na stronie z listą rejestracji na kod rejestracji (3701-WF) na zajęcia wychowania fizycznego, następuje przejście do strony z listą przedmiotów i grup dostępnych w rejestracji.
 4. Aby zapisać się na wybrany przedmiot najeżdżamy kursorem myszki na ikonę koszyka. W formie dymka powinien pojawić się komunikat: „Złóż prośbę o zarejestrowanie.” Klikamy na ikonę koszyka. Samo kliknięcie nie oznacza jeszcze, że student został zarejestrowany na przedmiot. Przed zakończeniem mikrotury, student może zrezygnować z zapisu i poprosić o anulowanie prośby zapisu, przez ponowne kliknięcie na koszyk. Jeżeli po najechaniu kursorem na koszyk wyświetla się komunikat „Nie można się teraz rejestrować” oznacza to, że w tej chwili trwa mikroprzerwa i należy zaczekać, aż zacznie się kolejna mikrotura.
 5. Informacja o tym czy student został zapisany przez system znajdzie się w oknie „Moje rejestracje” po rozpoczęciu kolejnej mikrotury.
 6. W tym samym miejscu można złożyć prośbę o wyrejestrowanie z przedmiotu, na który student został zapisany przez system, klikając na koszyk z czerwoną strzałką.
 7. Może zdarzyć się sytuacja, w której pozostałe wolne miejsca nie będą odpowiadały preferencjom studenta. Wtedy student musi zarejestrować się na najlepszy z pozostałych terminów czy przedmiotów.
 8. Każdy student, który ma obowiązek zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego powinien mieć przydzielony żeton typu 3701-CW, można to sprawdzić w REJESTRACJE> żetonowe>koszyk rej. żetonowej. Jeśli go nie ma, należy zgłosić ten fakt na adres mailowy studiumwfis@uni.lodz.pl

Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni 2020/2021 rozpocznie się 1 marca 2021 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 19 marca 2021 r. do godz. 24.00

 

Wiadomość wygasa dnia 20.3.2021 r.