Hybrydowy układ grafen-tlenek metalu przejściowego: synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach emitujących światło

Tytuł projektu: Hybrydowy układ grafen-tlenek metalu przejściowego: synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach emitujących światło

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

Numer projektu: 2016/21/B/ST5/00984

Czas realizacji projektu: 2017-04-19 – 2020-04-18

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS

Środki finansowe: 1284200 PLN