Wpisy zawierające informacje o sukcesach i osiągnięciach pracowników i studentów Wydziału

Nagroda „Łódzkie Eureka” dla zespołu naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Giller.

Nagrodę Łódzkie Eureka, przyznawaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne, otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Giller. (2007)

Student WFiIS laureatem stypendium LOTTO

To było wyjątkowe wydarzenie! 10 grudnia w Centrum Olimpijskim, w Warszawie, stu studentów biorących udział w zorganizowanym przez Fundację LOTTO oraz Totalizator Sportowy Programie Stypendialnym „100 na 100” im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego odebrało stypendia. W gronie laureatów – młodych ludzi wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce – znalazł się Maciej Ślot – student Międzyobszarowych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Maciej swoje zainteresowania skupia głównie w obrębie optoelektroniki, fotoniki i biofizyki. Na swoim koncie ma już udział w dwóch elitarnych projektach naukowych. Pierwszy z nich Micro Ring Resonator – photonic system for metabolizm monitoring prowadzony był przez grupę NanoPhysics Interfaces Saxion University of Applied Sciencies. Celem projektu było stworzenie sensora optycznego dedykowanego dla diabetyków, pozwalającego na monitoring metabolizmu bez inwazyjnych metod poboru próbek krwi. Projekt zakończył się sukcesem, a jego rezultaty są obecnie poddawane testom medycznym. Po powrocie do Polski, Maciej, podjął pracę (jako stypendysta) w zespole Chemii Biofizycznej, Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w projekcie Evolution of gene regulation as a stochastic process: Savageau’s demand theory, cost of regulation and noise.

– Fizyka (a zwłaszcza jej stosowano-inżynieryjna strona), to moja pasja, dlatego od dwóch lat prowadzę autorskie warsztaty „Cały Wszechświat do Fizyka” w ramach Fundacji Neuronek. Jest, to cykl zajęć o bardzo praktycznym profilu, których głównym celem jest pokazanie nieocenionej roli nauk przyrodniczych oraz ich zastosowań w niemal każdym aspekcie życia. Podczas warsztatów własnoręcznie budujemy pomoce naukowe (oparte w większości na Arduino), które pozwalają na realizowanie bardzo niestandardowych doświadczeń ukazując – jak w mojej opinii wyglądać powinny zajęcia z Fizyki w XXI wieku. – komentuje laureat stupendium, Maciej Ślot.

Do programu, który zakładał przyznanie rocznego stypendium setce studentów wyróżniających się nie tylko osiągnięciami naukowymi, ale i „aktywną postawą społeczną”, wpłynęło około 1800 zgłoszeń. Wybrana setka będzie co miesiąc otrzymywać (do grudnia 2019 r.) 1250 zł brutto. Pieniądze mogą zostać przeznaczone choćby na pogłębianie swoich zainteresowań poprzez finansowanie kursów, zakup sprzętu czy wyjazdy zagraniczne.

Gościem uroczystej gali programu stypendialnego „100 na 100” im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego był premier Mateusz Morawiecki. Gratulując stypendystom, szef rządu wyraził głęboką nadzieję, że niezależnie od tego, jaką drogę życiową obiorą, zawsze będą mieli Polskę w sercu, tak jak patroni programu stypendialnego: Halina Konopacka i Ignacy Matuszewski.

– To jest piękna droga do wolności, której wtedy doświadczyliśmy. Dzisiaj Polska potrzebuje podobnej drogi rozwoju, drogi do dobrobytu, drogi do tego, żeby żyła według standardów europejskich, na najwyższym poziomie. Na takim, do jakiego aspirują młodzi ludzie, bardzo zdolni ludzie, ludzie tacy jak na pewno tutaj zgromadzeni na sali – mówił Morawiecki.

Jeszcze raz składamy gratulacje dla naszego Laureata, Macieja Ślota, i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu zawodowym!

HARMAN i WFiIS rozszerzają współpracę

8 listopada 2018 r. miało miejsce otwarcie nowej siedziby firmy HARMAN w biurowcu Ogrodowa Office. W uroczystości udział wzięli m. in. Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dyrektor Techniczny HARMAN (CTO) Sanjay Dhawan.

Podczas inauguracji swojej działalności w nowym biurowcu Harman Connected Services Poland podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Będziemy wspólnie prowadzić badania oraz pozyskiwać fundusze na rzecz wspierania edukacji w dziedzinie programowania inżynieryjnego dla systemów wbudowanych. HARMAN będzie zatrudniać naszych studentów, jako stażystów oraz pracowników.

– Traktujemy podpisanie umowy z firmą HARMAN, jako potwierdzenie wysokiego poziomu, zarówno naukowego jak i technicznego prezentowanego przez Wydział, jego pracowników i studentów. Oczywiście, możliwości współpracy są bardzo szerokie, od konstrukcji i oprogramowania systemów wbudowanych po procesy związane z różnymi metodami określanymi wspólnym mianem sztucznej inteligencji – podkreślał Prodziekan ds. programowych Wydziału, dr hab. Tomasz Gwizdałła.

Firma chce inwestować w talenty młodych ludzi zajmujących się branżą IT. Sanjay Dhawan zaznaczył, że HARMAN w Polsce rozwija się wyjątkowo dynamicznie. W ciągu dwóch lat liczba pracowników wzrosła tutaj trzykrotnie. Mamy nadzieję, że nowe środowisko pracy w tym pięknym biurowcu, w tym niesamowitym mieście wraz z partnerstwami, które nawiązujemy, będzie wspierać nasze kolejne, innowacyjne strategie.

Gratulujemy firmie HARMAN za udaną inwestycję i liczymy na owocne wykorzystanie nawiązanej współpracy.

Blisko 8 mln złotych otrzymał BIOSTRATEG realizowany na WFiIS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło III konkurs na projekty
w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Duży sukces odniósł innowacyjny projekt CFOODOpracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych” dotyczący wyznaczania śladu węglowego. Został on zgłoszony przez Konsorcjum  w składzie: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (lider), Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz  UNIFREEZE Sp. z o.o.

Podstawowym zadaniem naukowców z Katedry Informatyki, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego będzie opracowanie i oprogramowanie systemu ekspertowego do wyznaczania śladu węglowego dla produktów przemysłu
przetwórczo-spożywczego.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 8 mln zł.

WFiIS wśród najlepszych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego zajął 4 miejsce w kolejnej już edycji Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018.

Kierunek FIZYKA został uznany jako jeden z najlepszych programów oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce w kategorii „kierunki ścisłe”. Awans na 4 pozycję w Rankingu dowodzi, że kształcimy najlepszych specjalistów w zakresie fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej.
W Rankingu nie mogło zabraknąć kierunku INFORMATYKA, który uplasował się na 7 miejscu. Pozycja INFORMATYKI w pierwszej dziesiątce dowodzi, że nasi absolwenci wyróżniają się pogłębioną wiedzą i ukształtowanymi podczas studiów umiejętnościami w zakresie zastosowań szeroko rozumianej informatyki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Przyjęto, że kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej jednostce (wydziale) na II stopniu studiów stacjonarnych, dając studentom I stopnia możliwość kontynuacji studiów w tej samej jednostce.

Ranking opiera się o dane dotyczące prestiżu, sytuacji absolwentów na rynku pracy, potencjału naukowego i efektywności naukowej, innowacyjności, umiędzynarodowienia.

Szczegółowe wyniki są dostępne tutaj: Ranking kierunków ścisłych — Perspektywy 2018

Najlepsza praca magisterska

Najlepsze prace magisterskie, które powstały w roku 2017 w Uniwersytecie Łódzkim, zostały nagrodzone podczas Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej nagrodę Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego przyznano pracy Równanie Blacka-Scholesa. Autorem pracy jest mgr Artur Jasiński, promotorem – prof. dr hab. Piotr Kosiński.

W poprzednich edycjach konkursu nagrody otrzymali absolwenci studiów magisterskich na Wydziale FiIS:

• Za rok 2016: mgr inż. Michał Wiedeński, absolwent studiów informatycznych o specjalności Superkomputery i symulacje.
Temat pracy:  System klient-serwer do sterowania eksperymentem, zbudowany w oparciu o Raspberry Pi 2B. Promotor: dr Sławomir Pawłowski.

• Za rok 2015: mgr Martyna Witkowska, absolwentka studiów fizycznych o specjalności Fizyka medyczna.
Temat pracy: Ocena narażenia organów krytycznych podczas radioterapii obszaru miednicy u kobiet z nowotworem narządów rodnych. Promotor: dr Michał Biegała.