Wpisy zawierające informacje o sukcesach i osiągnięciach pracowników i studentów Wydziału

Film studentów z naszego Wydziału zdobył I miejsce w krajowym konkursie The Tommorow Talks

Film studentów z naszego Wydziału zdobył I miejsce w krajowym konkursie The Tommorow Talks (http://www.thetomorrowtalks.com/) i 29 czerwca 2012 roku reprezentował Polskę w finałach, które odbyły się w Austrii. Autorami filmu http://www.thetomorrowtalks.com/videos/details/1165/ są: Hubert Stawieraj, Wiktor Wachulec, Robert Pietrzak i Stanisław Skwark.

Dr Paweł Szałański (oraz współpracownicy) otrzymał I nagrodę Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej

Dr Paweł Szałański (oraz współpracownicy: Yu.M. Gledenov, M.V. Sedysheva, Yu.N. Voronov, G. Zhang, G. Khukhenkhu i P.E.Koehler) otrzymał I nagrodę Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej za cykl prac: „Measurement of 149Sm(n, α)146Nd reaction cross section in the neutron energy range of 4–7 MeV”. (2011)

Nagrodę Łódzkie Eureka otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Bednarka (dr hab. Dorota Sobczyńska, dr Agnieszka Sierpowska-Bartosik, dr Julian Sitarek)

Nagrodę Łódzkie Eureka, przyznawaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne, otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Bednarka (dr hab. Dorota Sobczyńska, dr Agnieszka Sierpowska-Bartosik, dr Julian Sitarek). (2010)

Dr Krzysztof Andrzejewski został laureatem nagrody Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych

Dr Krzysztof Andrzejewski został laureatem nagrody Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych dla młodych pracowników nauki i sztuki za rok 2010.

Astrofizyk, dr Julian Sitarek, otrzymał nagrodę MAGIC Prize

Astrofizyk, dr Julian Sitarek, otrzymał nagrodę MAGIC Prize. Jest to nagroda przyznawana przez międzynarodową współpracę MAGIC dla wybitnego młodego naukowca mającego największy wkład naukowy do wyników współpracy MAGIC. (2010)

Dr Małgorzata Wrzesień, prof. dr hab. Jerzy Jankowski oraz dr Jerzy Olszewski (Instytut Medycyny Pracy) otrzymali nagrodę zespołową II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Dr Małgorzata Wrzesień, prof. dr hab. Jerzy Jankowski oraz dr Jerzy Olszewski (Instytut Medycyny Pracy) otrzymali nagrodę zespołową II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych za publikację „Hand exposure to ionising radiation of nuclear medicine workers” w roku 2010.

Prof. dr hab. Jakub Rembieliński otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi

W uznaniu zasług dla regionu pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, prof. dr hab. Jakub Rembieliński otrzymał w roku 2009 Nagrodę Miasta Łodzi.

Dr Jan Olejniczak został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2009

Dr Jan Olejniczak został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową.

Nagroda Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej dla dr Pawła Szałańskiego i jego współpracowników

Dr Paweł Szałański (oraz współpracownicy: Yu.M. Gledenov, M.V. Sedysheva, G. Zhang i G. Khukhenkhu) otrzymał I nagrodę Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej za cykl prac: „Cross section of the 143Nd(n, α)140Ce and 147Sm(n, α)144Nd reactions in the MeV neutron energy region”. (2009)

Nagroda imienia prof. Inamury dla dr Jarosława Perkowsiego

Nagrodę im. prof. Inamury przyznała dr. Jarosławowi Perkowskiemu międzynarodowa Kapituła Nagrody. Celem ustanowienia nagrody jest uznanie, promowanie oraz popieranie wybitnych doświadczalnych i technicznych osiągnięć w dziedzinie fizyki jądrowej, atomowej oraz ich zastosowań. Nagroda jest przeznaczona dla młodych naukowców, wykonujących prace badawcze przy użyciu cyklotronu ciężkich jonów Uniwersytetu Warszawskiego lub innych urządzeń Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. (2008)