informacje o realizowanych projektach

Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

Tytuł projektu: Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki

Numer projektu: 2016/21/B/ST9/02388

Czas realizacji projektu: 2017-01-19 – 2020-01-18

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 11

Środki finansowe: 229600 PLN

Premia na Horyzoncie – Nowa geometria dynamiki kwantowej

Tytuł projektu: Premia na Horyzoncie – Nowa geometria dynamiki kwantowej

Kierownik projektu: Brak

Numer projektu: 329390/PnH/2016

Czas realizacji projektu: 2016-01-01 – 2019-12-31

Rodzaj projektu: Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki

Nazwa programu: Inny program (Premia na Horyzoncie)

Środki finansowe: 19059 PLN

„Nowa geometria dynamiki kwantowej” („New Geometry of Quantum Dynamics”)

Projekt „Nowa geometria dynamiki kwantowej”  („New Geometry of Quantum Dynamics”, akronim QUANTUM DYNAMICS) w ramach programu HORYZONT 2020 (RISE), H2020-MSCA-RISE-2015-691246-QUANTUM DYNAMICS

czas trwania projektu: 01.01.2016-31.12.2019

środki finansowe unijne ogółem: 288 000 EUR

środki finansowe unijne przyznane UŁ: 22 500 EUR

środki finansowe MNiSzW przyznane UŁ w ramach umowy o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego nr W30/H2020/2016: 90 877 PLN

środki finansowe MNiSzW przyznane UŁ w ramach programu Premia na Horyzoncie, um. nr 329390/PnH/2016: 19 059 PLN

 

beneficjenci: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk IMPAN (lider); Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Łódzki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); University of Glasgow, Wielka Brytania;  The University Court of the University of Aberdeen, Wielka Brytania; Kobenhavns Universitet, Dania; Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster, Niemcy; Vrije Universiteit Brussel, Belgia; Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Włochy

partnerzy projektu: The Pennsylvania State University, USA; Regents of the University of Colorado, USA; University of Kansas, Centre for Research, Inc., USA; The Regents of the University of California, USA; University of Denver, Colorado Seminary, USA; The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Kanada; University of New Brunswick, Charitable Organization, Kanada; University of Wollongong, Australia; The Australian National University, Australia;  University of Otago, Nowa Zelandia; Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo, Meksyk

kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr M. Hajac, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk IMPAN, Warszawa

wykonawca w UŁ: dr Bartosz Zieliński, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

osoba do kontaktu w UŁ: Małgorzata Drewnowska, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, tel. (42) 635-57-39, e-mail: malgorzata.drewnowska@uni.lodz.pl

tematyka i cel projektu:

Projekt ma na celu poczynienie znaczącego postępu w dziedzinie geometrii nieprzemiennej poprzez rozwinięcie nowej metodologii. Ma się tak stać dzięki interakcjom zachodzącym między poszczególnymi działami geometrii nieprzemiennej oraz dwoma innymi obszarami matematyki czystej. Główny nacisk położony zostanie na rozstrzyganie topologicznej nietrywialności nowych typów rozwłóknień kwantowych. Ponadto celem będzie stworzenie kwantowych geometrii metrycznych produktów krzyżowych oraz algebr grafów łączących dwa podejścia – normę Lipschitza z operatorami Diraca. Projekt ma połączyć różne dziedziny matematyki, których konkretne i użyteczne interakcje w dużej mierze nie zostały jeszcze dogłębnie zrozumiane na poziomie podstawowym.

Zadaniem dr. Bartosza Zielińskiego, wykonawcy projektu w UŁ, jest rozwiązanie problemów naukowych w zakresie następującego zadania badawczego: przycinanie i rozszerzanie grafów dla algebr grafowych (trimming and growing of graphs for graph algebras). W ramach powyższego zagadnienia planowane jest rozwinięcie nowych teorii i narzędzi badawczych (w tym dowodzenie nowych ogólnych twierdzeń) oraz zastosowanie ich do rozwiązania konkretnych problemów (przetestowanie twierdzeń na ważnych przykładach).

Sukces projektu zależeć będzie od wykorzystania potencjału połączenia centrów doskonałości specjalizujących się w wyżej wspomnianych dziedzinach w celu wymiany pomysłów i otrzymania wysokiej jakości wyników. Konsorcjum zostało starannie dobrane tak, aby znaleźli się w nim eksperci ze światowej czołówki, jak również młodzi obiecujący naukowcy rozpoczynający karierę naukową. Gwarantuje to uczestnikom nie tylko dostęp do wiedzy, ale również zapewnia, że nowe i innowacyjne kierunki badań będą wciąż rozwijane długo po zakończeniu projektu.

Natura projektu, który będzie opierał się na współpracy naukowej, będzie w szczególności korzystna dla młodych naukowców zaangażowanych w realizację projektu. W matematyce czystej poszczególne dziedziny często stają się tak wyspecjalizowane, że jedynie garstka ludzi na świecie może czynnie zgłębiać dany temat. To może stanowić poważną przeszkodę w rozwoju kariery. Interdyscyplinarny charakter projektu pozwoli jego uczestnikom włączyć się w nowe kierunki badań oraz nawiązać nowe kontakty. W rezultacie, ta dywersyfikacja znacznie zwiększy ilość możliwych ścieżek rozwoju kariery.

link do opisu projektu na stronie internetowej IMPAN (lider):

https://www.impan.pl/en/activities/international-programs/current-programs/quantum-dynamics

Konstrukcje mechanizmów przyśpieszania cząstek w źródłach kosmicznych poprzez modelowanie procesów wysokich energii w kontekście najnowszych obserwacji satelitarnych i Czerenkowskich

Tytuł projektu: Konstrukcje mechanizmów przyśpieszania cząstek w źródłach kosmicznych poprzez modelowanie procesów wysokich energii w kontekście najnowszych obserwacji satelitarnych i Czerenkowskich

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Adam Bednarek

Numer projektu: 2014/15/B/ST9/04043

Czas realizacji projektu: 2015-07-24 – 2018-12-23

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 8

Środki finansowe: 449520 PLN

Nielokalność relatywistycznej teorii kwantowej: analiza korelacji Einsteina-Podolskiego-Rosena w relatywistycznych układach kwantowych i badanie nielokalnych aspektów ich dynamiki

Tytuł projektu: Nielokalność relatywistycznej teorii kwantowej: analiza korelacji Einsteina-Podolskiego-Rosena w relatywistycznych układach kwantowych i badanie nielokalnych aspektów ich dynamiki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jakub Rembieliński

Numer projektu: 2014/15/B/ST2/00117

Czas realizacji projektu: 2015-07-22 – 2018-07-21

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 8

Środki finansowe: 473591 PLN

Badania promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger.

Tytuł projektu: Badania promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Szadkowski

Numer projektu: 2013/08/M/ST9/00322

Czas realizacji projektu: 2013-09-13 – 2017-09-12

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 4

Środki finansowe: 797810 PLN

Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN.

Tytuł projektu: Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Andrzejewski

Numer projektu: 2012/04M/ST2/00700

Czas realizacji projektu: 2012-09-11 – 2016-12-10

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 2

Środki finansowe: 386781 PLN