informacje o realizowanych projektach

Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN

Tytuł projektu: Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Andrzejewski

Numer projektu: 2016/22/M/ST2/00183

Czas realizacji projektu: 2017-03-24 – 2020-03-23

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 383910 PLN

Nanostruktury TiO2 na potrzeby systemów neuromorficznych – poznanie podstawowych zjawisk zachodzących w nieorganicznych synapsach

Tytuł projektu: Nanostruktury TiO2 na potrzeby systemów neuromorficznych – poznanie podstawowych zjawisk zachodzących w nieorganicznych synapsach

Kierownik projektu: dr Maciej Jakub Rogala

Numer projektu: 2016/21/D/ST3/00955

Czas realizacji projektu: 2017-03-08 – 2020-03-07

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA; edycja 11

Środki finansowe: 503900 PLN

Badania struktury elektronowej grafenu w dwuwymiarowych układach hybrydowych z dichalkogenkami metali przejściowych w skali nanometrowej

Tytuł projektu: Badania struktury elektronowej grafenu w dwuwymiarowych układach hybrydowych z dichalkogenkami metali przejściowych w skali nanometrowej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

Numer projektu: 2015/19/B/ST3/03142

Czas realizacji projektu: 2016-11-21 – 2019-11-20

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 10

Środki finansowe: 865840 PLN

Badanie emisji rentgenowskiej i gamma galaktyk aktywnych i układów podwójnych z czarnymi dziurami.

Tytuł projektu: Badanie emisji rentgenowskiej i gamma galaktyk aktywnych i układów podwójnych z czarnymi dziurami.

Kierownik projektu: dr Rafał Paweł Wojaczyński

Numer projektu: 2016/20/T/ST9/00386

Czas realizacji projektu: 2016-10-01 – 2017-09-30

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: ETIUDA; edycja 4

Środki finansowe: 95618 PLN

Hybrydowe materiały Diraca: Synteza i badanie własności hetrostruktur grafen/izolator topologiczny

Tytuł projektu: Hybrydowe materiały Diraca: Synteza i badanie własności hetrostruktur grafen/izolator topologiczny

Kierownik projektu: dr Paweł Dąbrowski

Numer projektu: 2015/19/D/ST5/01933

Czas realizacji projektu: 2016-07-18 – 2019-07-17

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA; edycja 10

Środki finansowe: 468200 PLN

Optymalizacja procedur analizy danych z teleskopów czerenkowskich w zakresie najniższych energii

Tytuł projektu: Optymalizacja procedur analizy danych z teleskopów czerenkowskich w zakresie najniższych energii

Kierownik projektu: dr hab. Julian Tadeusz Sitarek

Numer projektu: 2015/19/D/ST9/00616

Czas realizacji projektu: 2016-06-24 – 2019-06-23

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA; edycja 10

Środki finansowe: 233240 PLN

Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE

Tytuł projektu: Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Lesław Pfützner

Numer projektu: 2015/18/M/ST2/00523

Czas realizacji projektu: 2016-06-09 – 2020-06-08

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 7

Środki finansowe: 1497858 PLN

Dotacja celowa na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Tytuł projektu: Dotacja celowa na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Mirosława Urbaniak-Kucharczyk

Numer projektu: 201537/E-345/M/2016

Czas realizacji projektu: 2016-03-16 – 2017-12-31

Rodzaj projektu: Inne programy

Nazwa programu: dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców

Środki finansowe: 92020 PLN

Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku.

Tytuł projektu: Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Franciszek Maślanka

Numer projektu: 201537/E-345/S/2016

Czas realizacji projektu: 2016-02-22 – 2017-12-31

Rodzaj projektu: Inne programy

Nazwa programu: dotacja na utrzymanie potencjału badawczego

Środki finansowe: 650010 PLN

Kontrolowana manipulacja własnościami elektronowymi dwuwymiarowych materiałów hybrydowych: badania w skali podstawowej ultracienkich stopów bizmutu i antymonu wyhodowanych w warstwowej strukturze czarnego fosforu w połączeniu z grafenem (półmetal)

Tytuł projektu: Kontrolowana manipulacja własnościami elektronowymi dwuwymiarowych materiałów hybrydowych: badania w skali podstawowej ultracienkich stopów bizmutu i antymonu wyhodowanych w warstwowej strukturze czarnego fosforu w połączeniu z grafenem (półmetal)

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Janusz Kowalczyk

Numer projektu: 2015/17/B/ST3/02362

Czas realizacji projektu: 2016-01-26 – 2019-01-25

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 9

Środki finansowe: 701080 PLN