informacje o realizowanych projektach

JEU: Grajmy wspólnie dla UE

                                        

W najbliższej przyszłości Europa stanie przed szeregiem niezwykle istotnych wyzwań. Wyzwania te są bezpośrednio związane z kwestią obywatelstwa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, która coraz częściej pojawia się w debatach krajowych w całej Europie.

Jednym z tematów projektu są nierówności jakie utrzymują się nie tylko na świecie ale i w Europie. Na przykład według Eurostatu wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w Unii Europejskiej (UE) wyniósł 78,3% w 2018 r., przewyższając o 11,8 punktu procentowego wskaźnik dla kobiet, 66,5%,.

Innym tematem projektu JEU jest napływ imigrantów do Europy, który jest częstym elementem debaty w Europie. Według portalu danych migracyjnych , liczba migrantów stanowi obecnie 11% populacji europejskiej, w porównaniu z około 6% w 1990 roku.

Kolejnym bardzo ważnym tematem projektu JEU jest problem zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego. W najnowszym raporcie (2018) Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu  zwrócił uwagę na niepokojące ustalenia dotyczące globalnego ocieplenia, stwierdzając, że średnia temperatura może wzrosnąć o 3 ° C do 2100 r., co doprowadzi do nieodwracalnego zakłócenia różnorodności biologicznej.

W tym kontekście szkoły, zarówno miejsce przekazywania wiedzy, jak i uczenia się obywatelstwa, wydają się idealnym miejscem do uświadomienia uczniom wyżej wymienionych kwestii.

Dlatego konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (Belgia), Dundalk Institute of Technology (Irlandia), Hochschule Nordhausen (Niemcy), ISPGaya – Instituto Superior Politécnico (Portugalia) i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (Polska) – oraz organizacje pozarządowe (NGO) – le Partenariat (Francja), Kurioz (Francja) i CityLink Haarlem (Holandia) – otrzymały grant w ramach programu KA201 Erasmus+ (nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510) na opracowanie innowacyjnych treści podnoszących świadomość w tych kwestiach.

Dlatego projekt JEU: Grajmy razem dla Unii Europejskiej ma na celu przyczynienie się do stworzenia bardziej integracyjnego i szanującego się społeczeństwa europejskiego poprzez podnoszenie świadomości i wzmacnianie pozycji uczniów i ich nauczycieli w zakresie obywatelstwa europejskiego, równości płci i ochrony środowiska.

Aby wspomóc pracę nauczycieli i uczniów w ramach projektu JEU powstaną projekty poważnych gier, opracowane przez studentów w ramach mobilności i działań online.

Więcej informacji: na stronie projektu.

Projekt „JEU: Jouons Ensemble pour l’Union Européenne/ JEU: Grajmy wspólnie dla Unii Europejskiej”  jest sfiannsowany ze środków EU w ramach programu Erasmus+ nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510”

„Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”

Projekt NCBiR CFOODOpracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”  w ramach III konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nr umowy BIOSTRATEG3/343817/17/NCBR/2018

czas trwania projektu: 02.07.2018-01.07.2021

wartość projektu ogółem: 8 531 062 PLN

wartość dofinansowania ogółem: 7 930 412 PLN

wartość projektu/dofinansowania w UŁ: 558 062 PLN

jednostki realizujące: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (lider), Uniwersytet Łódzki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, UNIFREEZE Sp. z o.o.

kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Polak, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa

kierownik zadań UŁ: dr Piotr Milczarski, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

osoba do kontaktu w UŁ: dr Piotr Milczarski, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, tel. (42) 635-55-53, e-mail: piotr.milczarski@uni.lodz.pl

tematyka i cel projektu:

Przedmiotem projektu są badania zmierzające do opracowania innowacyjnej metodologii liczenia śladu węglowego (CF) dla podstawowego koszyka mrożonej żywności, mające wpływ na rozwój technologii redukcji śladu węglowego poprzez wykorzystanie pełnowartościowego wysortu warzywnego do produkcji wyrobów spożywczych o podwyższonych walorach zdrowotnych i odżywczych.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz konsumenckie związane z:

– wysoką emisją CO2 do atmosfery przez przemysł spożywczy;

– negatywnym wpływem procesów produkcji i przechowywania na walory zdrowotne żywności;

– zagospodarowywaniem dużych ilości pełnowartościowego wysortu warzywnego i owocowego do produkcji żywności;

– niskim poziomem spożycia wśród społeczeństwa żywności o wysokich walorach odżywczych i zdrowotnych;

– brakiem na rynku efektywnej, uniwersalnej oraz miarodajnej (tj. opartej na rzeczywistych danych) metodologii liczenia CF w produkcji żywności.

Projekt zostanie zrealizowany przez interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w latach 2018 – 2021, wraz z fazą przygotowań do wdrożenia. W wyniku jego realizacji zostanie opracowana: 1) innowacyjna metoda obliczania śladu węglowego dla mrożonych produktów spożywczych gotowa do zastosowania w działalności gospodarczej w postaci systemu ekspertowego (oprogramowanie CFExpert); jest to również podstawowe zadanie naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ;

2) innowacyjne technologie produkcji nowych wyrobów mrożonych i liofilizowanych (vegaburgerów, past i liobatonów) z użyciem pełnowartościowego wysortu wielowarzywnego;

3) prototyp linii technologicznej do produkcji żywności mrożonej, z uwzględnieniem wyliczenia śladu węglowego wg opracowanej metody.

Działania te spowodują zmniejszenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu procesów produkcji żywności oraz racjonalizację i ograniczenie poziomu emisji CO2 do atmosfery przez branżę spożywczą.

Projekt wpłynie również na:

  • rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi,
  • zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji,
  • pobudzenie aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego.

Rezultaty projektu mają duży potencjał komercyjny i stanowią przełom na rynku rolno-spożywczym, w szczególności zastosowanie nowatorskiej metody liczenia CF do produkcji nowych wyrobów jest nowością na skalę światową. Realizacja projektu umożliwi aplikowanie w projektach krajowych i międzynarodowych m.in. HORYZONT 2020. Opracowana technologia to systemowe rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na zdrowie społeczeństwa, dzięki zwiększeniu udziału w diecie warzyw, jednocześnie zapewniając pełnowartościowe wyroby w formie szybkiej i łatwej do przygotowania. Może zostać wykorzystana na użytek zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego kraju oraz zmniejszenia negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych i zmian klimatu w aspekcie europejskiej polityki niskoemisyjnej.

Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego

Tytuł projektu: Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego

Kierownik projektu: dr Paweł Krukowski

Numer projektu: 2017/26/E/ST4/00987

Czas realizacji projektu: 2018-05-21 – 2022-05-20

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA BIS

Środki finansowe: 1543800 PLN

„Symetrie konforemne układów dynamicznych”

Projekt badawczy NCN „Symetrie konforemne układów dynamicznych” w ramach konkursu OPUS 12

czas trwania projektu: 14.07.2017-13.07.2019

kwota przyznana na realizację projektu: 225 000 PLN

jednostki realizujące: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kosiński

osoba do kontaktu w UŁ: prof. dr hab. Piotr Kosiński, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, tel. (42) 635-57-39, e-mail: piotr.kosinski@uni.lodz.pl

tematyka i cel projektu:

Symetrie czasoprzestrzeni zajmują ważne miejsce w fizyce. Są formalnym wyrazem zasady względności w wersji nierelatywistycznej (zasada Galileusza) i relatywistycznej (zasada Einsteina). W przypadku wielu zjawisk fizycznych można je uzupełnić o założenie, że rozpatrywane zjawisko nie zależy (w pewnym sensie) również od skali, w jakiej je rozpatrujemy. Tego rodzaju niezależność opisywana jest przez symetrie konforemne. Celem proponowanych badań jest pogłębienie wiedzy o własnościach układów wykazujących symetrię konforemną, zarówno w obszarze nierelatywistycznym, jak i relatywistycznym. W szczególności, planujemy badanie tzw. nierelatywistycznej zasady holograficznej, która, zgodnie ze swą nazwą, ma umożliwić badanie złożonych zjawisk fizycznych przez „zrzutowanie” ich na brzeg obszaru, w którym zachodzą. Planujemy także badanie symetrii konforemnej zjawisk, w których uczestniczą cząstki o połówkowym spinie i wysokich energiach.

 

Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania

Tytuł projektu: Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania

Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Ostrowski

Numer projektu: UMO-2016/22/M/ST9/00583

Czas realizacji projektu: 2017-06-20 – 2020-06-19

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 1497080 PLN

Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC

Tytuł projektu: Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Adam Bednarek

Numer projektu: UMO-2016/22/M/ST9/00382

Czas realizacji projektu: 2017-05-12 – 2020-05-11

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 163488 PLN

Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC

Tytuł projektu: Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC

Kierownik projektu: prof. dr hab. Rafał Marcin Moderski

Numer projektu: 2016/22/M/ST9/00382

Czas realizacji projektu: 2017-05-12 – 2020-05-11

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 1481728 PLN

Hybrydowy układ grafen-tlenek metalu przejściowego: synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach emitujących światło

Tytuł projektu: Hybrydowy układ grafen-tlenek metalu przejściowego: synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach emitujących światło

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

Numer projektu: 2016/21/B/ST5/00984

Czas realizacji projektu: 2017-04-19 – 2020-04-18

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS

Środki finansowe: 1284200 PLN

Badanie promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger (AugerPrime)

Tytuł projektu: Badanie promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger (AugerPrime)

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Szadkowski

Numer projektu: 2016/22/M/ST9/00198

Czas realizacji projektu: 2017-04-07 – 2020-04-06

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 999468 PLN

Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

Numer projektu: POIR.04.01.02-00-0046/16-00

Czas realizacji projektu: 2017-04-01 – 2020-03-31

Rodzaj projektu: Inne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych

Nazwa programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)

Środki finansowe: 436082275 PLN