aktualności „zwykłe”

Stypendia Santander Universidades

Wiadomość wygasa dnia 17.12.2020 r.

Webinar Accenture Virtual Training Labs

Nasza firma z Rady Biznesu Accenture rozpoczyna kolejną serię webinarów Accenture Training Labs – virtual edition, w ramach której w każdy czwartek o godzinie 18:00 eksperci z firmy prezentują różnorodne tematy skierowane do studentów. Już 29 października odbędzie się spotkanie online z Robertem Machejkiem, który opowie o istocie danych w przedsiębiorstwie i w pracy developera.

Temat: „Dane – dlaczego są tak istotne?”

Termin: 29.10.2020, godzina 18:00

Strona wydarzenia: https://cvent.me/xq4kVG

Wiadomość wygasa dnia 29.10.2020 r.

Trwa rekrutacja do Projektu Mentorskiego

Do końca października br. potrwa rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu mentorskiego
w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten – niezmiennie od ośmiu lat – skierowany jest do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ – w tej edycji będzie ich blisko 40 – wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Kim jest mentee? Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce. Wśród mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR. W tym roku to m.in. Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Polska, Jacek Grudzień – dziennikarz i publicysta, Kazimierz Ujazdowski – Senator RP czy Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku.

W ramach projektu studenci będą wspierani w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń. Uzyskają pomoc w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także poznają sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Aplikacja do projektu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie. Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogą aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów.

Czas trwania całego procesu mentorskiego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych
na okres grudzień 2020 – czerwiec 2021. Uczestnicy VIII edycji zaprezentowani zostaną 26 listopada br. – najprawdopodobniej podczas inauguracji w trybie online.

Więcej informacji na www.absolwent.uni.lodz.pl.

Materiał źródłowy: Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ
Opracowanie: WFiIS UŁ

Wiadomość wygasa dnia 31.10.2020 r.

Komunikaty dotyczące szkoleń z BHP i prawa autorskiego na rok akademicki 2020/2021

Informacje na temat obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2020 r.

 

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z zakresu prawa autorskiego w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2020 r.

 

Tegoroczny Ggulivrr on-line

5 października br. rozpoczęła się kolejna edycja projektu Ggulivrr@Lodz2020. W tym roku akademickim projekt odbywa się on-line z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i łączy studentów różnych kierunków i narodowości. W projekcie uczestniczą mentorzy i studenci z Belgii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii, Słowenii, Ukrainy oraz Polski. Efektem wspólnych działań będzie stworzenie aplikacji mobilnej związanej z Łodzią, jako zielonym miastem akademickim.

Projekt ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny – łączy wspólne prace naukowo-badawcze naukowców i studentów z Polski i zagranicy. W tegorocznej edycji Ggulivrr’a udział bierze 25 studentów (w tym 5 z Polski) oraz 5 mentorów z zagranicy. Studenci zostali podzieleni na 5 międzynarodowych grup (4-5 osobowych). Każdy zespół projektowy opracowuje prototyp gry/aplikacji mającej na celu wspomożenie działań pro-środowiskowych w Łodzi oraz miejscowościach uczestników projektu.

14 października (godz. 14:00) podczas transmisji on-line odbędą się finalne prezentacje studentów, aby 16 października jury konkursowe wyłoniło 3 zwycięzców konkursu na najlepszą grę/aplikację. Każdy uczestnik zwycięskiego projektu otrzyma odpowiednio:

  • za I miejsce: smartphone
  • za II miejsce: smartwach
  • za III miejsce: bezprzewodowe głośniki

Łączna suma nagród dla zwycięzców to 4 tys. euro.

Zadanie publiczne „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2020/2021” finansowany jest z budżetu Miasta Łodzi.

 

Nagrody Nobla z fizyki

Tegoroczne nagrody Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali: Roger Penrose, emerytowany profesor Uniwersytetu Oxfordzkiego, Andrea Ghez z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (czwarty Nobel z fizyki dla kobiety, ale już drugi w ostatniej dekadzie!) oraz Reinhard Genzel z Instytutu Maxa Plancka w Garching pod Monachium. Nagrodę przyznano za odkrycia w dziedzinie fizyki czarnych dziur, egzotycznych obiektów, których istnienie przewiduje einsteinowska ogólna teoria względności. Ogólna teoria względności, jedno z najpiękniejszych osiągnięć ludzkiej myśli, przyniosła radykalną zmianę rozumienia tak podstawowych pojęć, jak przestrzeń i czas. Przykładem są właśnie czarne dziury, posiadające tzw. horyzont zdarzeń, powierzchnię, przez którą materia może wpaść do wnętrza czarnej dziury, ale nie może się z niej wydostać. Co więcej, wnętrze czarnej dziury zawiera tzw. osobliwość, miejsce,  w którym pojęcia czasu i przestrzeni tracą sens i załamują się znane prawa fizyki.

Równania teorii względności są bardzo skomplikowane (choć, równocześnie, z punktu widzenia matematycznej harmonii, bardzo proste) i tylko w szczególnych przypadkach można znaleźć ich rozwiązania, również te opisujące czarne dziury. Aby je otrzymać, należy poczynić dodatkowe założenia, które z pewnością nie są spełnione w realnym świecie. Można by więc podejrzewać, że czarne dziury są bardziej matematyczną ciekawostką niż obiektami realnie istniejącymi. Zasługą Rogera Penrose’a było opracowanie nowatorskich, wyrafinowanych metod matematycznych, pozwalających opisywać ogólne własności rozwiązań równań Einsteina, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie tych rozwiązań znaleźć. Najważniejszym wnioskiem z jego badań było stwierdzenie, że, wbrew początkowym podejrzeniom, czarne dziury mogą, a nawet muszą się pojawiać jako rezultat fizycznych procesów, takich jak zapadanie się masywnych gwiazd. Jego pierwsza praca na ten temat z 1965 r., którą bez przesady można nazwać epokową, liczy niecałe trzy strony (!) i jest prawdziwą perełką.

Wielką zasługą pozostałej dwójki laureatów było wykazanie, że czarne dziury rzeczywiście istnieją. Rozwinięte przez nich metody obserwacyjne, dotyczące zarówno teleskopów naziemnych (tzw. optyka adaptatywna, pozwalająca na wyeliminowanie zaburzeń spowodowanych drganiami atmosfery), jak i satelitarnych, pozwoliły na śledzenie ruchów gwiazd w centrum naszej Galaktyki. Okazało się, że krążą one wokół bardzo masywnego obiektu zwanego Sagittarius A*; jego masę ocenia się na ok. cztery miliony mas Słońca. Biorąc pod uwagę całokształt danych dotyczących tego obiektu, nie ulega wątpliwości, że jedynym wyjaśnieniem, zgodnym z aktualnym stanem wiedzy fizycznej, jest przyjęcie, że Sagittarius A* jest tzw. supermasywną czarną dziurą. W ten sposób ogólna teoria względności znalazła spektakularne potwierdzenie.

Podcast

Materiał źródłowy: prof. dr hab. Piotr Kosiński, Katedra Informatyki WFiIS UŁ

Informacja na temat stypendiów MNiSW dla studentów

Komunikaty w związku z wirusem COVID-19

Konkurs Digital Ars

Wiadomość wygasa dnia 12.11.2020 r.