Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne na WFiIS

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec każdego z semestrów za pomocą systemu  USOSweb. Wypełnienie ankiety jest anonimowe poprzez system USOSweb. Każdy student wypełnia Ankietę tylko raz, korzystając z indywidualnego hasła dostępu i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć.

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2020/21

Wypełnianie Ankiet w terminie: 11.01 – 24.01.2021

Wiadomość wygasa dnia 25.1.2021 r.