Akademiki – zasady rekrutacji 2020/21

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ opublikowało komplet regulacji dotyczących rekrutacji do akademików w nadchodzącym roku akademickim. Wszystkie informacje znaleźć można na stronie COSID

  • Rekrutacja do akademików UŁ odbywać się będzie przez Usosweb, po otrzymaniu przez studenta dostępu do logowania. Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek o akademik. Przypominamy, że UŁ jest po I turze rekrutacji do akademików. Pierwszeństwo mieli studenci, którzy już korzystali z domów studenckich i kontynuują naukę na UŁ. Druga tura rozpocznie się 5 października i potrwa do 12 października. Trzecia tura będzie z kolei trwała od 19 do 26 października.
  • Studenci są zobowiązani do zapoznania się z procedurami zakwaterowania do domów studenckich UŁ. W tym roku studenci kwaterowani są w pokojach 2 osobowych po 2 osoby. W sytuacji niewykorzystania wszystkich miejsc w DS, możliwe będzie zakwaterowania w pojedynczych pokojach według obowiązujących stawek.
  • Każdy ze studentów, przed kwaterowaniem, będzie musiał wypełnić kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie. Bez nich nie będzie mógł zamieszkać w domu studenckim. Znajdzie je na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce „Wnioski”.
  • W roku akademickim 2020/2021 akademiki będą funkcjonowały nieco inaczej niż w ubiegłych latach, z powodu koronawirusa. Wszelkie powierzchnie wspólne (siłownie, pokoje nauki) będą zamknięte. Obowiązuje zakaz zapraszania osób z zewnątrz i krótkotrwałego kwaterowania. Zalecane jest nieużywanie wind. W przypadku zakażenia jednego ze studentów, pozostali mieszkańcy akademika muszą być gotowi na poddanie się wszelkim procedurom (m.in. kwarantannie).
  • Osoby obecnie mieszkające w domach studenckich UŁ, które oczekują na decyzję o przyznaniu miejsca na rok akademicki 2020/2021 mogą przedłużyć okres zamieszkania po sesji egzaminacyjnej (czyli po 24.09.br) składając podanie w akademiku, w którym mieszkają. Podanie dostępne będzie na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce „Przepisy prawne –wnioski”.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.cos.uni.lodz.pl.