Kuźnia przedsiębiorców – innowacyjny kurs na UniLodz

Na Uniwersytecie Łódzkim powstaje szeroki program zajęć z przedsiębiorczości. Jego szczegóły opracowuje, działająca przy uczelni, Rada ds. Przedsiębiorczości, której inicjatorką jest Prorektor Agnieszka Kurczewska. Organ złożony jest z doświadczonych przedstawicieli biznesu, kultury i mediów, absolwentów naszej uczelni.

Więcej informacji: TUTAJ